Přenos ohrožen – problém s připojením

Dnešní přenos je ohrožen. Od rána nám v pravidelných intervalech padá připojení k Internetu. Snažil jsem se to řešit přímo s poskytovatelem připojení (protože problém není u nás na chatě, ale ve spoji Rejvíz -> Zlaté Hory) a vůbec mě nepotěšili. Nemohou sehnat místního technika a já nemohu pomoci, protože by mě ke spoji na příslušné chatě neměl kdo pustit.

Pokud by problém přetrval až do večera, budu nucen upustit od přímého přenosu. Určitě ještě napíšu.

Omlouváme se..