Platba za letní tábor 2019

Odkaz na online evidenci přihlášených dětí: tabulka
Pokud je Vaše dítě evidováno jako náhradník, zálohu prosím neplaťte.

Zálohu ve výši 2800 Kč je nutné uhradit do 30. dubna 2019. Záloha je vratná v případě odhlášení dítěte z tábora do 31.5. 2019, kdy je stanoven termín uhrazení celé částky. Dojde-li z jakéhokoliv důvodu k odhlášení dítěte z tábora v průběhu měsíce června, peníze v plné výši vracíme jen v případě, že se najde náhradník.

Do 30. dubna 2019

  • záloha ve výši 2800,-

Do 31. května 2019

  • doplatek ve výši 2000,-
  • na email [email protected] zašlete „sken“ potvrzení od lékaře (můžete nám zaslat i sken jiného platného potvrzení pro zotavovací akci např. z lyžařského kurzu nebo škole v přírodě)
  • na email [email protected] zašlete „sken“ kartičky pojišťovny

Informace k platbě tábora:

  • Cena: 4800,- (záloha: 2800,-)
  • Číslo účtu: 2000125400/2010 (variabilní symbol uveďte datum narození dítěte)

Kontakt: