Platba za letní tábor 2018

Dne 11. března 2018 cca v 19 hod. jsme odeslali SMS na všechna telefonní čísla, která evidujeme u elektronických přihlášek. Nepřišla-li Vám SMS, kontaktujte nás a my evidenci prověříme.

Do online seznamu přihlášených dětí budeme s několikadenním zpožděním doplňovat uhrazení plateb (záloha, doplatek).

Zálohu ve výši 2800 Kč je nutné uhradit do 31. března 2018. Záloha je vratná v případě odhlášení dítěte z tábora do 31.5. 2018, kdy je stanoven termín uhrazení celé částky. Dojde-li z jakéhokoliv důvodu k odhlášení dítěte z tábora v průběhu měsíce června, peníze v plné výši vracíme jen v případě, že se najde náhradník.

Do 31. března

  • záloha ve výši 2800,-

Do 31. května

  • doplatek ve výši 2000,-
  • na email [email protected] zašlete „sken“ potvrzení od lékaře (můžete nám zaslat i sken jiného platného potvrzení pro zotavovací akci např. z lyžařského kurzu nebo škole v přírodě)
  • na email [email protected] zašlete „sken“ kartičky pojišťovny

Informace k platbě tábora:

Cena: 4800,- (záloha: 2800,-)
Číslo účtu: 2000125400/2010 (variabilní symbol uveďte datum narození dítěte)
Kontakt: [email protected], 604715917