Podzimní tábor 2016

Náhradníci se mohou hlásit prostřednictvím emailu na [email protected].

Kdy: St 26. 10. – Ne 30. 10. (podzimní prázdniny)
Kde: Chata u Tetřívka – Rejvíz
Cena: 1800 Kč
Věk dětí: 5-16 let
Provozovatel: TORALI o.s.

Nastupní list (odevzdat u autobusu): PDF
Pokyny pro rodiče: PDF

Poukaz / fakturu, či potvrzení pro zaměstnavatele v případě potřeby vystavíme ([email protected])

Na podzimní tábor nepotřebujete potvrzení lékaře. K autobusu prosím přineste vyplněný nástupní list, plnou moc (ve stejném dokumentu, jako je nástupní list) a kopii kartičky pojištěnce.

Úhradu ve výši 1800 Kč proveďte do 30. 9. 2016 v hotovosti, nebo příkazem k úhradě na účet vedený u FIO banky 2000125400/2010. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo, nebo datum narození dítěte.