Platba za podzimní tábor 2018

Obdržené platby zapisujeme (nepravidelně) do online seznamu.

Platbu ve výši 1600 Kč je nutné uhradit na účet spolku 2000125400/2010 do 1.9. 2018. Variabilní symbol je datum narození dítěte ve tvaru rrrrmmdd (např. 19990105).

Platba je vratná pouze v případě odhlášení dítěte z tábora do 1.9. 2018. Po tomto termínu je platba vratná pouze za předpokladu, že se najde za dítě náhradník.

V případě jakéhokoliv dotazu nás kontaktujte na [email protected] nebo 604715917.