LDT 2021: Nástupní list a covid test

Nástupní list

Nástupní list prosím vytiskněte a nezapomeňte na něj napsat datum 1.7. 2021 (čili den nástupu na tábor). Vyplněný nástupní list prosím přineste k autobusu, kde mi ho odevzdáte. Ostatní dokumenty nosit nemusíte, již jste mi je měli poslat naskenované/vyfocené na [email protected]

Podmínky k přijetí dítěte na tábor
COVID-19 testování
MUDr. Tomáš Skřont

Ministerstvo poněkolikáté a snad naposledy změnilo podmínky k účasti dětí na táboře. Tentokrát naštěstí vstřícným směrem. Upozorňuji, že se nadále nejedná o úplné znění opatření ministerstva, ale pouze o vyjádření jejich tiskového oddělení. Oficiální znění má jít na vládu v pondělí 21.6. Pokud by se cokoliv změnilo, budeme Vás informovat.

Aktuální podmínky jsou tedy takto:

Které dítě může jet na tábor a nemusí být znovu otestováno po 7 dnech tábora?

  • Dítě které absolvovalo PCR test. Test musí být v den odjezdu maximálně 7 dní starý (tedy provedený 24.6. odpoledne a později)
  • Dítě, u kterého uplynulo minimálně 22 dní od první dávky očkování
  • Dítě, které prodělalo COVID-19 v posledním půl roce (přesněji: od prvního pozitivního testu uplynulo maximálně 180 dní) – tedy datum prvního pozitivního testu 8.1. 2021 a později (tak, aby tato podmínka byla splněna i po 7 dnech tábora)

Které dítě může jet na tábor, ale musíme jej přetestovat po 7 dnech tábora? Některou z těchto variant využijte, prosím, pouze v krajním případě a předem nás o tom informujte.

  • Dítě, které má antigenní test maximálně 72h starý ve chvíli nástupu do autobusu
  • Dítě s potvrzením o testu ze školy nebo s čestným prohlášením, že tento test absolvovalo maximálně 72h před nástupem do autobusu
  • Dítě s provedeným samotestem přímo před nástupem do autobusu (sami nebudeme k autobusu testy zajišťovat)

Tyto podmínky vycházejí z tohoto textu:

https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/zastupci-ministerstva-zdravotnictvi-a-ceske-rady-deti-a-mladeze-se-shodli-na-podminkach-ucasti-deti-na-letnich-taborech/

V případě jakýchkoliv nejasností mě můžete kontaktovat nejlépe e-mailem: [email protected]

Všem mockrát děkujeme za spolupráci, aby mohl tábor proběhnout co nejvíce hladce.

Howgh, Šaman