Jarní úklid Hrabové

Dva vedoucí turistického kroužku se rozhodli, že ukážou dětem a mládeži, jak se dá pomoci přírodě… aneb zapojili jsme se do Ukliďme Česko.